Kiedy
krzyczę
C h r y s t u s e m
nie dla
kogoś
ale przeciw
komuś
– staję się
… d i a b ł e m…

Kiedy
niszczę
Chrystusem
– diabłem
mogę zostać
na
z a w s z e

 

Tomasz Żółtko | Kraków, noc 11-12.04.2013